پرتال آموزش سازمان فضای مجازی بسیج

معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
نام کاربری و رمز ورود همکاران داخلی

همکاران محترم نام کاربری شما برای ورود به پرتال کد ملی شما و رمز ورود به صورت پیش فرض 123456 می باشد.

در صورتی که سیستم اجازه ورود به شما را نداد با آموزش هماهنگ شوید.

۱ ردیف