پرتال آموزش سازمان فضای مجازی

معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
نام کاربری و رمز ورود همکاران داخلی

همکاران محترم نام کاربری شما برای ورود به پرتال کد ملی یا شماره موبایل و رمز ورود به صورت پیش فرض 123456 می باشد.

در صورتی که سیستم اجازه ورود به شما را نداد با آموزش هماهنگ شوید.

021-35947081

021
۱ ردیف