پرتال آموزش سازمان فضای مجازی بسیج

معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10035-97-73
خبرنویسی پیشرفته
خبرنگاری از مبتدی تا حرفه ای
12 ساعت
از 97/09/29
تا 97/11/04
قابل پرداخت : 1,300,000
۳۹ناحیه بسیج دانش آموزی ثبت نام
ثبت نام
B1-97-75
کلیات سواد رسانه
6 ساعت
از 97/10/03
تا 97/10/03
رایگان
۲۰۰خبرگزاری دانا ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف