پرتال آموزش سازمان فضای مجازی بسیج

معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10025-97-148
پشت پرده‌های فضای مجازی
پشت پرده های فضای مجازی- استان کرمانشاه
0 ساعت
از 97/11/30
تا 97/11/30
رایگان
۹۵کرمانشاه ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف