پرتال آموزش سازمان فضای مجازی

معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B10010-98-243
خبرنویسی
خبرنگاری مقدماتی
6 ساعت
از 98/04/05
تا 98/04/06
رایگان
۴۶۹سیدالشهداء (تهران) ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف